Az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014 őszén látott hozzá „A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium kialakítása az ózdi B.-A.-Z Megyei József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban” című projekt megvalósításához. Ennek keretében kerül kialakításra az iskola új laboratóriuma. A projektnyitó rendezvényt 2015. szeptember 2-án tartjuk. A megvalósítás alatt álló projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

    A gimnáziumban hagyományosan magas szinten működött a természettudományos tárgyak oktatása. A sok gyakorlati tapasztalattal, amit a labor nyújtani tud majd, még tovább növelhető elsősorban a kémia, fizika és biológia tantárgyak iránti érdeklődés és a tanári munka színvonala. A laborvezető, a laboráns, a gimnázium és az együttműködő általános iskolák természettudományos továbbképzéseken vesznek részt, melyeken nem csak a laborhasználatra készülnek fel, hanem elsajátíthatják a modern pedagógiai módszereket is.

    Az IKT eszközök beszerzése (pl. interaktív táblák, számítógépek, dokumentumkamerák, LRS szett, dataloggerek, stb.) megköveteli az ilyen irányú továbbképzésen való részvételt is. A laboratóriumok használatára nem csak a József Attila Gimnázium, hanem 15 városi és térségi általános iskola tanulói és szaktanárai is jogosultak. A minél szélesebb körű kihasználás érdekében a tanórákon kívül délutáni szakkörök és felkészítő foglalkozások lebonyolítására is alkalmasak lesznek a laborok.

    A tanórai foglalkozások és a szakkörök mellett szakmai konferenciákat, bemutató napokat szervezünk, és együttműködünk a korábbi TÁMOP 3.1.3. konstrukció nyerteseivel is.

    A laboratóriumok kialakításának célja, hogy a tanulók korszerű környezetben motiváltan vegyenek részt a természettudományos órákon, és egyre többen tanuljanak tovább természettudományos vonalon. A laboratóriumban lehetőség nyílik az emelt szintű érettségi vizsga kísérleteinek elvégzésére is.

    A megvalósítás alatt álló projekt 293 680 134 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Projekt várható fizikai befejezése: 2015.11.30.